Artist Interviews

Plato Sanat (2010 – 2019)

Sanatçı Röportajı, Ardan Özmenoğlu, Bilgi Dizisi 1: Üretim / Artist Interview, Ardan Özmenoğlu, The Knowledge Series 1: Production, Plato Sanat, 2011

Bilgi Dizisi 1: Üretim, sanat ile bilginin üretimi, paylaşımı ve arşivlenmesi arasındaki ilişkiyi tartışan üçlü bir dizinin ilk sergisidir. Sergi, gerçekliğin heterojenliğini, çoğulluğunu ve göreceliliğini ortaya koyarak onun sorgulanmasına odaklanmıştır. Bilgi Dizisi süreç odaklı bir sergi yapısı ve mekan tasarımına sahiptir. Alışılageldiği üzere, bir serginin açılışı onun sonudur da. Açılıştan sonra kimi zaman yapılan konuşmalar, seminerler ya da rehberli turlar dışında orada hiçbir şey gerçekleşmez. Serginin son gününün ardından işler indirilir, yerler temizlenir ve duvarlar boyanır. Sonra yeni serginin kurulumu, öncesinde hiçbir şey olmamış gibi başlar. Bilgi Dizisi 1: Üretim, alışılmış pratiğin yerine ‘bir serginin sonunun diğerinin açılışı’ olduğu alternatif bir sergileme modelini önermiştir. Böylelikle kapanışlar ve açılışlar aynı gün gerçekleşmiş, sergilerin kurulum ve üretim süreçleri görünür kılınmıştır.

The Knowledge Series No. 1: Production is the first exhibition in a series of three at Plato Art Space, which discusses the relationship between art and the production, mediation, and (re-)collection of knowledge. The Knowledge Series’ exhibition structure and design are process-orientated. With this project, Plato Art Space proposes an alternative exhibition model to the common practice: the last day of one exhibition will be the opening of the following one. Consequently, as the finissages and vernissages are on the same day, the construction and production processes of the exhibitions will be visible.

Sanatçılar / Artists: Erdem Ergaz, Matthias Maenner, Sümer Sayın, Greg Wolff

Küratör / Curator: Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, Arka Bahçe / Artist Interviews, Backyard, Plato Sanat, 22.10-13.10.2015

Arka Bahçe sergisi kitaplar ve sanat eserleri arasındaki çok katmanlı ilişkiyi tartışmaktadır. Bir sanatçının kütüphanesi, onun entelektüel ilgi alanlarını yansıtmasından dolayı sanatçının eserine bir içgörü sunar. Sanatçının külliyatının karakterine, sayısız biçimsel ve kavramsal anlam bağlantıları sağladıklarından kütüphaneler, sanatçının çoğunlukla gizli kalmış dünyasına gizli bir giriş gibidir. Sanatçılar elbette sayısız kaynaktan ilham alırlar, birçokları için ise kitaplar büyük bir rol oynar. Bu yüzden Arka Bahçe sergisinde sanat eserleri ve kitapları yan yana sergilenmiştir. Böylece izleyiciler sergilenen işler ve gösterilmekte olan yayınların arasında bağlantı kurabileceklerdir. —Backyard exhibition at Plato Sanat discusses the multilayered relations between books and artworks. Of course, artists are inspired by numerous sources. For many though, books play an important role. That is why the show at Plato Sanat presents artworks and books next to each other, so that the audience may draw connections between the exhibited pieces and the publications on display.

Sanatçılar / Artists: Ansen, Kerem Ozan Bayraktar, Selçuk Ceylan, Sinan Demirtaş, İsmet Doğan, Murat Germen, Burcu Perçin, Hale Tenger, Erdoğan Zümrütoğlu

Küratör / Curator: Marcus Graf

Sanatçı Röportajı, Orhan Cem Çetin, Plato Sanat, 2014

Plato Sanat, kariyerlerinin ortasındaki güçlü sanatçıların biçimsel ve kavramsal çalışmalarına farklı bir bakış kazandıran Portfolyo Serisi sergilerinin ikinci sergisinde Orhan Cem Çetin’i sundu.

In the Portfolio Series, Plato Sanat reviews and presents important positions within various disciplines and fields of Turkey’s contemporary art scene by organizing solo shows, which give an insight into the formal and conceptual work of exceptional artists in their mid-careers. In the second exhibition of this series, Plato Sanat presented Orhan Cem Çetin.

Sanatçı / Artist: Orhan Cem Çetin
Küratör / Curator: Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, Arka Bahçe / Artist Interviews, Backyard, Plato Sanat, 22.10. – 13.12.2015

Arka Bahçe sergisi kitaplar ve sanat eserleri arasındaki çok katmanlı ilişkiyi tartışmaktadır. Bir sanatçının kütüphanesi, onun entelektüel ilgi alanlarını yansıtmasından dolayı sanatçının eserine bir içgörü sunar. Sanatçının külliyatının karakterine, sayısız biçimsel ve kavramsal anlam bağlantıları sağladıklarından kütüphaneler, sanatçının çoğunlukla gizli kalmış dünyasına gizli bir giriş gibidir. Sanatçılar elbette sayısız kaynaktan ilham alırlar, birçokları için ise kitaplar büyük bir rol oynar. Bu yüzden Arka Bahçe sergisinde sanat eserleri ve kitapları yan yana sergilenmiştir. Böylece izleyiciler sergilenen işler ve gösterilmekte olan yayınların arasında bağlantı kurabileceklerdir.

Backyard exhibition at Plato Sanat discusses the multilayered relations between books and artworks. Of course, artists are inspired by numerous sources. For many though, books play an important role. That is why the show at Plato Sanat presents artworks and books next to each other, so that the audience may draw connections between the exhibited pieces and the publications on display.

Sanatçılar / Artists: Ansen, Kerem Ozan Bayraktar, Selçuk Ceylan, Sinan Demirtaş, İsmet Doğan, Murat Germen, Burcu Perçin, Hale Tenger, Erdoğan Zümrütoğlu

Küratör / Curator: Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, Ölü Doğa / Nature Morte, Plato Sanat, Talk and Tour, 03.2016

Ölü doğa / Nature Morte sergisine katılan sanatçılardan Burçak Bingöl, Elif Boyner ve Melike Kılıç “Ölü Doğa”nın günümüzdeki anlamını inceledikleri, farklı disiplin ve tekniklerin de tartışıldığı, Plato Sanat’ın daimi küratörü Marcus Graf’ın da eşlik ettiği bir sergi turu ve söyleşi gerçekleştirilmiştir.

Sanatçı Röportajları, Olü Doğa/ Artist Interviews, Nature Morte, Plato Sanat, 04.02.- 06.03.2016

Bu sergiyle Plato Sanat, hayatımızdaki önemsediğimiz nesnelerin anlamlarının eleştirel analizine ve bir zamanlar cisimleri kavrama ve nesneleri fikirlere dönüştürme gücüne sahip sanat akımı olan natürmortun güncel geçerliliğinin gözden geçirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Plato Sanat’s current exhibition Nature Morte discusses various notions and meanings of the nature morte in contemporary art. Bringing together nine visual artists, the show presents different disciplines, media, and techniques as well as ideas and concepts around this classic genre in order to reveal its meaning for today’s art world.

Sanatçılar / Artists: Burçak Bingöl, Elif Boyner, Serkan Demir, İsmet Doğan, Orhun Erdenli, Melike Kılıç, Komet, Ilgın Seymen, Ekrem Yalçındağ

Küratör / Curator: Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, Formun Gücü / Artist Interviews, The Power of Form, Plato Sanat, 05.05 – 19.06.2016

Formun Gücü, soyut sanat, betili sanat ve araştırma temelli sanat alanlarında çalışan çağdaş Türk sanatçılarının son dönem yönelimlerini araştıran üç sergiden ilkidir. Seriler kendini, sanat dünyamızın durumuna tanıtıcı bir analiz olarak yorumlamakta ve günümüz sanatının önemli alanlarını eleştirel tartışmalara sevk etmeyi amaçlamaktadır.

The Power of Form is the first of three exhibitions at Plato Sanat, which investigate the latest tendencies of contemporary Turkish artists working in the fields of abstract art, figurative art, and research based art. The series understands itself as an introductory analysis of the state of our art scene, and it aims at propelling critical discussions in these important realms of today’s art.
Sanatçılar / Artists: Haydar Akdağ, Refik Anadol, Günnur Özsoy, Seçkin Pirim, Nejat Satı, Gülay Semercioğlu, Kemal Seyhan, Kaan Sofuoğlu, Cemal Gürsel Soyel

Küratör / Curator: Marcus Graf
Asistan Küratör / Assistant Curator Melike Bayık

Sergi Turu, Formun Gücü / Exhibition Tour, The Power of Form, Plato Sanat, 05.05-19.06.2016

Artist Talk and Tour with Haydar Akdağ, Günnur Özsoy and Kaan Sofuoğlu

Formun Gücü, soyut sanat, betili sanat ve araştırma temelli sanat alanlarında çalışan çağdaş Türk sanatçılarının son dönem yönelimlerini araştıran üç sergiden ilkidir. Seriler kendini, sanat dünyamızın durumuna tanıtıcı bir analiz olarak yorumlamakta ve günümüz sanatının önemli alanlarını eleştirel tartışmalara sevk etmeyi amaçlamaktadır.

The Power of Form is the first of three exhibitions at Plato Sanat, which investigate the latest tendencies of contemporary Turkish artists working in the fields of abstract art, figurative art, and research based art. The series understands itself as an introductory analysis of the state of our art scene, and it aims at propelling critical discussions in these important realms of today’s art.

Sanatçılar / Artists: Haydar Akdağ, Refik Anadol, Günnur Özsoy, Seçkin Pirim, Nejat Satı, Gülay Semercioğlu, Kemal Seyhan, Kaan Sofuoğlu, Cemal Gürsel Soyel

Küratör / Curator: Marcus Graf
Asistan Küratör / Assistant Curator: Melike Bayık

Sanatçı Röportajları, Figürün Gizemi / Artist Interviews, The Mystery of Figure, Plato Sanat, 29.09 -18.12.2016

Figürün Gizemi, Plato Sanat’ın düzenlediği ve soyut sanat, betili sanat ve araştırma temelli sanat alanlarındaki güncel eğilimleri araştıran üç serginin ikincisi. Daha önceki sergimizde soyutlama ve biçimciliği inceledikten sonra, bu sergide Plato Sanat, Türkiye’de çağdaş sanattaki figürü tartışmaktadır.

The Mystery of Figure is the second of three exhibitions at Plato Sanat, which investigate current tendencies in the fields of abstract art, figurative art, and research based art. After the review of abstraction and formalism in our previous show, this time, Plato Sanat discusses the current state of figuration in contemporary art in Turkey.
Sanatçılar / Artists: Mustafa Akkaya, Fulden Aran, Ali Elmacı, Volkan Kızıltunç, Sabo, Erinç Seymen, Hande Şekerciler, Nazif Topçuoğlu,

Curator: Marcus Graf
Asistan Küratör / Assistant Curator: Melike Bayık

Sanatçı Röportajları, Kavramın Güzelliği / Artist Interviews, The Beauty of Concept, Plato Sanat, 18.01.-16.04.2017

Kavramın Güzelliği, Türkiye’de çağdaş sanatın üç önemli alanını inceleyen sergi dizisinin üçüncü ve son sergisidir. Plato Sanat’ta, soyut sanatı ve formalizmi inceleyen Formun Gücü ile figüratif sanatı yansıtan Figürün Gizemi sergilerinden sonra Kavramın Güzelliği sergisi, kavramsal sanat ve araştırma temelli sanat üzerine farklı fikir ve kavramları sunmaktadır.

The Beauty of Concept is the third and last exhibition in a series that investigates various strategies within three major fields of contemporary art in Turkey at Plato Sanat. After The Power of Form reviewed the situation of abstract art and formalism, The Mystery of Figure reflected the state of figurative art. Now, The Beauty of Concept presents different notions and forms of conceptual art and research based art.

Sanatçılar / Artists: Burak Arıkan, Elçin Ekinci, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Yasemin Özcan, Sümer Sayın, Tayfun Serttaş, Eda Soylu, Cemre Yeşil

Küratör / Curator: Marcus Graf
Asistan Küratör / Assistant Curator: Melike Bayık

Adnan Alahmad Röportajı / Interview, Yakın Bir Yer / A Place close by, Plato Sanat, 12.10- 24.12.2007

A PLACE CLOSE BY – Contemporary Syrian Painting from the Kaleemat Collection / YAKIN BİR YER – Kelimat Koleksiyonu’ndan Suriye Çağdaş Resim Sergisi, Plato Sanat, 12.10- 24.12.2007

Yakın Bir Yer Kelimat Koleksiyonu’ndan Çağdaş Suriye Resmi sergisi, Kelimat Koleksiyonu’ndan Suriyeli çağdaş sanatçılara ait bir seçki sunuyor. 1990’lı yılların başında kurulan Kelimat Koleksiyonu Ortadoğulu sanatçıları ait 2500’den fazla eseri kapsayan geniş bir koleksiyondur. Daha çok resim sanatına odaklanmakla beraber koleksiyonda farklı disiplinden sanatçılar da bulunmaktadır. Plato Sanat’ta yer alan sergideki sanatçılar bu koleksiyon hakkında bir fikir vermekle birlikte Suriye çağdaş resim sanatının zengin dünyasına dair bir kesit de sunmaktadır.

A Place Close By Contemporary Syrian Painting from the Kaleemat Collection presents a selection of paintings of contemporary Syrian artists from the Kaleemat Collection. Established in the early 1990s, the Kaleemat Collection is an extensive assemble of more than 2500 works by many artists from the Middle East. Although focusing on painting, the collection hosts artists of various disciplines. At Plato Sanat, artists give insight into the collection as well as a glimpse into the rich world of Syrian contemporary painting.

Sanatçılar / Artists: Akrem Zave, Alaa Sharabi, Hani Mazhar, Ibrahim Brimo, Iman Hasbani, Sbhan Adam, Mohammad Zaza, Ruba Khwes, Zain Alahmad, Ibrahim Alhasoun, Khayyam Zedan, Rouba Hamzeh, Tammam Azam

Küratör / Curator Marcus Graf

Asistan Küratör / Asistant Curator: Melike Bayık