Siemens Sanat

tele-Kent / tele-City

tele-Kent / tele-City, Siemens Sanat, 13.01. – 01.03.2005

Artists: Sanatçılar / Artists: Selda Asal, Evrensel Belgin, Gülriz Buberoğlu, İlker Canikligil, Cassus, Deniz Cuylan, Serap Doğan, Nermin Er, Simge Göksoy, Hatice Güleryüz, Aylin Güngör, Sadi Güran, Ceren Oykut, Techne, ToFu, Ertuğ Uçar, Engin Gerçek, Güray Güvenç, İlke Alp, Kızılltan, Can Pakdemir, Erhan Muratoğlu

Küratörler / Curators: Marcus Graf & Başak Şenova

Atölye Çalışmaları ve Sunumlar / Workshops and Presentations: Ali Demirel, Özlem Sulak, Pınar Yoldaş, Necati Tüfenk, Özlem Özkal, Alper Akçay, Özgür Uçkan, Ansen, Sarp Keskiner, Evrensel Belgin, Erdem Helvacıoğlu, 2/5 BZ, Gülriz ve Aleks Büberoğlu, Bilgi Üniversitesi VCD, İTÜ – MIAM, Bengü Karaduman, DJ Mabbas, Pieter Snapper, Laboratuvar, Cemil Türün, Yogurt Technologies, Arkitera, Babylon, Pozitif, Bant, Roll, Noize, XXI, Rec.

Diğer Gösterimler / Additional Screenings: Bilgi Üniversitesi VCD Track 04, Experimental German Video Screening / Deneysel Alman Video Gösterimleri

Açılış, tele-Kent / Opening, tele-City, Siemens Sanat, 2005

.01 Dijital kültür içindeki durumları ve konumlanmaları, öncelikli olarak Türkiye’deki yeni medyanın yapılanması üzerinden incelemeyi, yansıtmayı ve tartışmayı hedefleyen. .01, NOMAD ve Siemens Sanat’ın ortak çalışmasıdır. Siemens Sanat, yeni medya sergisi tele-Kent, atölye çalışmaları, sunumlar ve performanslar, arşiv bölümü ve Türkiye’de dijital alanda üreten sanatçılardan oluşan bir veri tabanından oluşan .01’e ev sahipliği yapmaktadır. .01 kapsamında 30’un üzerinde sunum, workshop ve performans gerçekleştirilmiştir.

Sanatçı Röportajları, tele-Kent / Artist Interviews, tele-City, Siemens Sanat, 2005

tele-Kent: Küratörlüğünü Marcus Graf’ın (Siemens Sanat) ve Başak Şenova (NOMAD) yaptığı tele-Kent sergisi yaşadığımız gerçekliğin karmaşık vizyonları ve hikayeleri için kent kavramını bir “katalist” olarak algılamakta ve “büyük kent”i kalabalıklar, görsel ve işitsel hırçınlık katmanları, karmaşıklık, yön ve yer duygusunun yitimi, hız, yasaklar ve gizli güzellikler üzerinden açımlamaktadır.

Ceren Oykut / Selda Asal, Kayıp Kartpostal / Lost Postcard,
Video ve Ses Enstalasyonu / Video and Sound Installation, 2005

Veri Tabanı: NOMAD-TV.NETWORK için, NOMAD ve Siemens Sanat bir “online” veri tabanı oluşturmuştur. Bu şebeke üzerinden, proje süresince özel posterler, objeler üretilip, çeşitli yayınlar gerçekleşmiştir. Arşiv Siemens Sanat, NOMAD, Bant Dergisi belgeselleriyle Nancy Atakan’ın bir video eserinden oluşan “arşiv” bölümü Siemens Sanat’ta yer almıştır.

Erhan Muratoğlu, Ertuğ Uçar, Simge Göksoy, istatistiklal.html / statistiklal.html,
Video Enstalasyon / Video Installation, 2004-2005.

.01: .01 is a collaboration between NOMAD and Siemens Sanat, in which the conditions and positionings in digital culture and specifically current situation of New Media in Turkey was investigated, reflected and discussed. Siemens Sanat hosted .01, with an exhibition, workshops, presentations, and performances, an archive section and a database. During .01, over 30 workshops, presentations, and talks were organized at Siemens Sanat.

tele-City: The exhibition tele-City, curated by Basak Senova and Marcus Graf, was on the city as a catalyst for creating complex visions and stories about today’s heterogeneous status quo. It investigated and explored the “big city” life through crowds, overloaded visual and aural aggression, confusion, dislocation, speed, transgression and hidden beauties.

ToFu, “Ankara”, Video Game, 2005

Database: NOMAD has established an “online” database for NOMAD-TV.NETWORK.

Gülriz Buberoğlu, Diurnally, Enstalasyon / Installation,
3D Bilgisayar Animasyonu / 3D Computer Animation, 2004

Archive: Siemens-Sanat presented an “archive” section including documentaries by NOMAD, Siemens Sanat, and Bant Magazine along with a video work by Nancy Atakan.