Artist Interviews

Siemens Sanat (2004 – 2007)

Sanatçı Röportajları, Haya(l)t / Artist Interviews, HAYA(L)T – (Life / Dream), Siemens Sanat, 2004

Artist Interviews, HAYA(L)T – (Life / Dream), Siemens Sanat, 28.01. – 03.03.2004

This is a compilation of artist videos for the exhibition Haya(l)t (Life/ Dream) at the exhibition space Siemens Sanat in Istanbul. I curated the show as my first exhibition in Istanbul.

Artists: Ragıp Basmazölmez, Genco Gülan, Seda Hepsev, Burak Özdelice, Holger Schulz, Hakan Özer, Azzano
Curator: Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, Aynadaki Delikler, Artist Interviews, Holes in the Mirror, Siemens Sanat, 2004

Aynadaki Delikler / Holes in the Mirror, Siemens Sanat, 12.03. – 28.04.2004.

Aynadaki Delikler farklı gerçekliklerin sanat alanında dekonstrüksiyonu (yapıbozumu) ve dekomposizyonu (parçalanması) üzerine kurulu. Başlıktaki ‘Ayna’, görsel dünyaya dair algı biçimlerimizle şekillenmiş bilgilerimize dair bir metafor. Üzerinde ‘görünüş’ hakkındaki enformasyonu algıladığımız yüzey, hem kültürel hem de toplumsal yapılar olarak kurulur. Bunun tersi ise, sayısız bireysel (ve çok öznel) görüntü partiküllerinden oluşur, dolayısıyla gördüğümüz yansımalar doğal ve kültürel çevremizin bulanık gölgelerinden başka bir şey değildir.

Holes in the Mirror deals with the artistic deconstruction and decomposition of different realities. In the title, “Mirror” lies a metaphor for the form of our mainly knowledge-influenced perception of the visual world. The surface on which we receive information about “appearance” is culturally and socially constructed. On the other hand, it consists of countless particles of individual and very subjective images. As a result, the reflections we see on this surface are nothing more than blurred shadows of our natural and cultural surroundings.

Sanatçılar / Artists: Arzu Berber, Uluç Ali Kılıç, Ceren Oykut, Zeyno Pekünlü, Yasemin Nur Toksoy, Ergün Yıldız

Küratör / Curator Marcus Graf

Sanatcı Röportajları/ Artist Interviews, Stratejiler No 1: Çizgi & Boya /Strategies No 1: Line & Paint, Siemens Sanat 2004

Stratejiler No 1: Çizgi & Boya / Strategies No1: Line and Paint, Siemens Sanat, 06.05. – 22.06.2004


Stratejiler No 1: Çizgi ve Boya, çizim ve boyamaya getirilen güncel yaklaşımlaı kapsıyor. Bu sergi, Siemens Sanat’ın bir güncel sergi mekanı ve sanatsal araştırma merkezi olarak rolünü vurguladığı bir dizinin de ilk sergisi. Bugünün sanat dünyasındaki yeni hareketlerin gücünü ve vizyonunu analiz edecek olan bu sergi serisinde, sanatçılar bize klasik sanat dallarındaki güncel estetiği ve içeriği sunar.

Strategies No 1: Line and Paint showed contemporary approaches to drawing and painting. This exhibition is the first in a series, wherein Siemens Sanat emphasizes its role as a contemporary exhibition space and artistic research center which analyzes movements in today’s art world and their new strengths and visions. In diverse exhibitions, artists present us with contemporary aesthetics and concepts in classical branches of art. Strategies No 1: Line and Paint shows that today, drawing and painting vary from the expressive to the conceptual, that they employ other materials besides paper and canvas – and can be integral to site specific installations, performances, and the new media. As drawing and painting are no longer in the axis of art production, Strategies No 1: Line and Paint analyses the current state, and the future, of drawing and painting together with their impact on the artist.

Sanatçılar / Artists: Alper Akçay, Turan Aksoy, Gülnur Atmaca, Erim Bikkul, Gözde İlkin, Berna İpek, Recep Keçeli

Curator Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, Stratejiler No 2: Mekan & Form/ Strategies No 2: Space & Form, Siemens Sanat 2004

Sanatçı Mülakatları, Stratejiler No 2: Mekan ve Form / Artist Interviews, Strategies No 2: Space and Form, Siemens Sanat, 15.07. – 21.09.2004

Stratejiler No 2: Mekan ve Form, dokuz sanatçıyı bir araya getirerek bugünün heykel ve enstalasyon nosyonunu analiz ediyor.This is a compilation of artist interviews of the exhibition Strategies No 2: Space and Form at Siemens Sanat, 15.07. – 21.09.2004
Strategies No 2: Space and Form brings together nine artists which analyze the notion of sculpture and installation today.

Sanatçılar / Artists Hanife Eroğlu Şeref Erol Göknil Gümüş Antonia Marten İlhan Kaya Ceyhun Konak Çiğdem Öz Fatih Sungurtekin Semra Yetik Küratör /

Curator Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, Stratejiler No3, An & Odak / Artist Interviews, Strategies No3, Moment & Focus, Siemens Sanat, 2004

Stratejiler No 3: An ve Odak, Siemens Sanat’ın klasik sanat dallarına karşı mevcut çağdaş sanat yaklaşımlarının sunulduğu Stratejiler adlı sergi dizisini sonlandırmaktadır. Bu sergi, günümüz fotoğrafçılığında farklı form ve konularla ilgilenen 11 sanatçıyı buluşturmaktadır.

Strategies No 3: Moment and Focus concludes Siemens Sanat’s exhibition series “Strategies”, in which contemporary artistic approaches to “classic” art fields are shown. This exhibition brings together 11 artists dealing with various forms and themes of today’s photography.

Sanatçılar/ Artists: Serdar Acar, Yonca Akçay, Hassan Al-Hakim, Gülengül Altıntaş, Ansen, Aleks Buberoğlu, Fatih Daşdemir, Mehdi Sabouni, Torsten Scheid, Özlem Sulak, Cem Yücel

Küratör / Curator: Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, tele-Kent /Artist Interviews, tele-City, Siemens Sanat, 2005

tele-Kent / tele-City, Siemens Sanat, 13.01. – 01.03.2005

tele-Kent Küratörlüğünü Marcus Graf’ın (Siemens Sanat) ve Başak Şenova (NOMAD) yaptığı tele-Kent sergisi yaşadığımız gerçekliğin karmaşık vizyonları ve hikayeleri için kent kavramını bir “katalist” olarak algılamakta ve “büyük kent”i kalabalıklar, görsel ve işitsel hırçınlık katmanları, karmaşıklık, yön ve yer duygusunun yitimi, hız, yasaklar ve gizli güzellikler üzerinden açımlamaktadır.

tele-City The exhibition tele-City, curated by Basak Senova and Marcus Graf, was on the city as a catalyst for creating complex visions and stories about today’s heterogeneous status quo. It investigated and explored the “big city” life through crowds, overloaded visual and aural aggression, confusion, dislocation, speed, transgression and hidden beauties.

Sanatçılar / Artists: Selda Asal, Evrensel Belgin, Gülriz Buberoğlu, İlker Canikligil, Cassus, Deniz Cuylan, Serap Doğan, Nermin Er, Simge Göksoy, Hatice Güleryüz, Aylin Güngör, Sadi Güran, Ceren Oykut, Techne, ToFu, Ertuğ Uçar, Engin Gerçek, Güray Güvenç, İlke Alp Kızılltan, Can Pakdemir, Erhan Muratoğlu

Küratörler / Curators: Marcus Graf & Başak Şenova

Sanatçı Röportajları, Off Space / Artist Interviews, Off Space, Siemens Sanat, 2005

Off Space, Siemens Sanat, 24.03. – 10.05.2005

Off Space, güncel sanatın doğrudan (yerel) ve dolaylı (küresel) mimari, kültürel, toplumsal ve siyasi mekanlarından büyük ölçüde etkilendiğini gösteren altı sanatçı sunuyor.

Off Space presents six artists demonstrating that contemporary art is highly influenced by its direct (local) and indirect (global) architectural, cultural, social, and political spaces.

Sanatçılar / Artists: Osman Bozkurt, Serkan Demir, Lütfi Özden, Ferhat Özgür, Esra Sağlık, Ali Taptık

Küratör / Curator: Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, Kimliğin 1000 Yalanı / Artist Interviews, The 1000 Lies of Identity, Siemens Sanat, 2005

Kimliğin 1.000 Yalanı / The 1.000 Lies of Identity, Siemens Sanat, 26.05. – 02.08.2005

Kimliğin 1000 Yalanı, kimlik konusunun farklı yönlerini analiz eden bir sergi. Sekiz sanatçı, resim, fotoğraf, video ve enstalasyon kullanarak, benin gizemini, “kendi olmak veya kendi oluş sürecini araştırıyor. Bu sergide, sanatçıların iç ve dış dünyalarını yansıtan işler aracılığıyla, özel olan kamusal olanla ve tinsel olan toplumsal olanla buluşuyor.

The 1000 Lies of Identity examines different issues of identity. Eight artists use painting, photography, video, and installation to research the mystery of self and the process of “being or becoming yourself”. In this exhibition, the private meets the public and the spirit meets the social through works that reflect the artists’ inner and outer worlds.

Sanatçılar / Artists: Bengisu Bayrak, Yasemin Özcan Kaya, Daniel Man, Serhat Özşen, Çağrı Saray, Özlem Sulak, Graham C. F. Williams, Serra Yolasığmaz

Küratör / Curator Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, Bedenim Benim Kalemdir / Artist Interviews, My Body is my Castle, Siemens Sanat, 2006

Bedenim Benim Kalemdir / My Body is my Castle, Siemens Sanat, 31.01. – 12.03.2006

Bedenim Benim Kalemdir, günümüz sanatında ve toplumunda Beden ve Figür’e dair güncel nosyonları araştırıyor. Beş farklı sanatçı, desen, resim, performans, fotoğraf ve video gibi çeşitli teknikleri kullanarak sanatın klasik bir konusunu güncel formlara ve kavramlara aktarıyor.

My Body is My Castle researches the current notion of Body and Figure in today’s art and society. Using various media like drawing, painting, performance, photo, and video, five different artists transfer a classic art topic into contemporary forms and concepts.

Sanatçılar / Artists: Bora Akıncıtürk, Gözde Avcı, Jin-ho Heo, İlke İlter, Jan Löchte

Küratör / Curator: Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, Görünmez Manzara / Artist Interviews, Invisible Landscapes, Siemens Sanat, 2006

Görünmez Manzara / Invisible Landscapes, Siemens Sanat, 25.04. – 27.06.2006

Manzara artık günümüz sanatında önemsiz bir rol oynamaktadır. Giderek büyüyen global şehirleşme nedeniyle asıl odaklanılan konu, şehir ve şehir bağlamındaki fikirlerdir. “Doğal” olanın azınlıkta, “kültürel” olanın lider konumunda olduğu bir dünyada haliyle manzaralarımıza şehir görüntüsü hakim olmuştur.

In Invisible Landscapes, five artists transfer one of art’s most classic topics into contemporary forms and concepts in order to analyze the idea of landscape in today’s art and society.

Sanatçılar / Artists: Ahmet Albayrak, Turan Aksoy, Motoko Dobashi, Holger Schulz, Koray Kantarcıoğlu

Küratör / Curator: Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, Güzel / Artist Interviews, Beautiful, Siemens Sanat, 2006

Güzel / Beautiful, Siemens Sanat, 03.10. – 31.12.2006

Güzel! başlıklı bu sergide, yedi sanatçı güncel sanattaki ve hayattaki güzellik nosyonunu ve formunu araştırıyor. Bu sergi, resim, heykel, fotoğraf ve video gibi çeşitli araçların kullanımını içeriyor ve güzellik, “kitsch” ve çirkinlik arasındaki ilişkileri çözümlüyor. Bu sergide idil, armoni ve bizzat mükemmele dair fikirlerle ilgili klişelerin yerini sanatın hakim parametrelerinden biri olan güzellik hakkindaki daha samimi ve güncel görüşler alıyor.

In Beautiful!, seven artists research the notion and form of beauty in contemporary art and life by analyzing the relationship between beauty, kitsch, and ugliness. Clichés regarding the ideas of harmony, idyll, and the “Perfect” itself will be replaced by more frank and contemporary scrutiny of one of the predominant parameters of art.

Sanatçılar / Artists: Tuğçe Çubukçuoğlu, Genco Gülan, Arzu Gündüz, Gülveli Kaya, Mustafa Özbakır, Rudolf Reiber, Mehdi Sabouni

Küratör / Curator: Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, Sanat ve Para / Artist Interviews, Art and Money, Siemens Sanat, 2007

Sanat ve Para / Art and Money, Siemens Sanat, 23.01. – 18.03.2007

Siemens Sanat’ın Sanat ve Para sergisi, yeteneğini ve emeğini farklı estetik alanlarda kullanan 10 sanatçının eserlerine yer vererek, sanat denen madalyonun iki yüzünü birden tartışıyor. Bugün birçok çağdaş sanatçı grafik tasarım şirketlerinde çalışıyor, portre satıyor, doğu sanatının reprodüksiyonlarını yapıyor, sanatçı asistanlığı vs. yapıyor. İlginçtir ki örneğin, oryantal reprodüksiyonlar için bir pazar oluştuğu halde sanatçının, kendi üretimi olan eserleri için pazar bulması mümkün olmuyor. Kendi eserlerini satarak yaşamlarını sürdüremeyen ve sanat tarihi kitaplarında kendilerine asla bir yer edinemeyen bu sanatçılar, dünyadaki sanatçıların büyük çoğunluğuna örnek teşkil ediyorlar.

Art and Money discusses the two sides of the art coin by displaying the works of ten artists who use their talents and energy in various fields of aesthetics. Today many contemporary artists work in graphic design agencies, sell portraits, reproduce oriental paintings, work as assistant artists etc… It’s an interesting fact that a market for oriental reproductions exists while, concurrently, the artist who produces them cannot sell the works they really want to. These artists stand as exemplars of the vast majority of artists in the world who cannot make a living by selling their works – and so will never be granted a place in the books of art history.

Sanatçılar / Artists: Volkan Aslan, Ragıp Basmazölmez, Aleks Buberoğlu, Gülriz Buberoğlu, Volkan Ekşi, Recep Keçeli, Ali Ekber Kumtepe, Erkan Özdilek, Mehmet Ali Uysal, Meryem Yıldız, Ergün Yıldız

Küratör / Curator: Marcus Graf

Sanatçı Röportajları, Açık Oyun Alanı / Artist Interviews, Open Playgrounds, Siemens Sanat, 2007

Açık Oyun Alanı / Opening, Open Playgrounds, Siemens Sanat, 03.04. – 03.06.2007

Açık Oyun Alanı, güncel sanat ile oyun oynamak arasındaki bağlantıları, sanatın bir oyun haline ve oynamanın da sanat haline geldiği kavramsal ve psikolojik ilişkilerle birlikte biçimsel ve fizyolojik ilişkileri de analiz ediyor.

Open Playground analyzes the formal and physiological as well as the conceptual and psychological interconnections between contemporary art and play in which art becomes a game and play becomes art.

Sanatçılar / Artists: Semiha Varış, Ulu Brau, Kıymet Daştan, Ayşe Değirmenoğlu, Gözde İlkin, Deniz Keyvanlı, Betsi Sullam, Meltem Tüzün, Çağlar Uzun, Michael Vogel

Küratör / Curator Marcus Graf